Det Historiska

Det Historiska

I Düsseldorf och Hamburg fanns det kungliga svenska konsulat såsom till mars 1975 även i Köln. Konsulaten representerade Svenska Statens åtaganden och intressen i Tyskland. Svenskarna i Köln kunde uträtta/sköta sina officiella ärenden där och dessutom intensifiera kontakterna till andra svenskar. Samtidigt kunde man informera sig om kulturella svenska eller skandinaviska evenemang i Köln och området. När konsulatet stängdes för gott i mars 1975 var de i omnejden boende svenskarna rädda att hamna i en situation där det inte längre skulle finnas en kontaktpunkt, en “anlöpningshamn”.

Det var därför man beslöt att bilda en förening med vars hjälp man kunde hålla konkat med varandra och gemensamt vårda den svenska kulturen. Den 1 februari 1975 grundades Tysk Svenska Föreningen nämligen “Deutsch-Schwedische Gesellschaft e.V. Köln” som registrerades med numret 7100 in föreningsregistern av “Amtsgericht Köln”. Föreningen – die Deutsch-Schwedische Gesellschaft Köln” existerar numera i 44 år.