Fullmakt JHV

1. May 2024 Off By SuperAdministrator

För alla som inte kan närvara personligen kan du ge en annan person fullmakt att rösta för din räkning. För detta behöver vi en skriftlig fullmakt. En mall kan laddas ner här.